Φίλτρα μηχανών εσωτερικής καύσης

Τα φίλτρα ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης αποτελούν την τελευταία γραμμή προστασίας των βασικών υποσυστημάτων του κινητήρα.  Τις περισσότερες φορές και στην συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών το διηθητικό χαρτί  είναι κυρίως cellulose, ενώ τα τελευταία χρόνια λόγω της πολυπλοκότητας και των εξαιρετικά χαμηλών ανοχών μεταξύ των κινούμενων μερών και άλλων εξαρτημάτων, χρησιμοποιούνται και φύλλα fiberglass, polyester, cellulose/polyester blends καθώς και φύλλαcarbon.

Τα φίλτρα ενός σύγχρονου οχήματος είναι πολλά και καλό είναι να μην παραλείπονται οι καθιερωμένες αλλαγές τους. Οι κατηγορίες των

Σκοπός της χρήσης των φίλτρων επί του οχήματος είναι να συγκρατήσουν και να μειώσουν τα επίπεδα των βλαβερών σωματιδίων. Τα φίλτρα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα να αφαιρούν κάθε είδος σωματιδίων μιας και ορισμένα σωματίδια δεν αποτελούν απειλή. Επιπλέον και λόγω των περιορισμών  του χώρου στο όχημα, τα φίλτρα αυτά τείνουν να γίνονται πιο μικρά σε όγκο. Αν συνυπολογίσουμε ότι ένα φίλτρο θα πρέπει να έχει και μια σωστή τιμή, τότε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα φίλτρα επί του οχήματος δεν μπορούν να είναι και πολύ αποτελεσματικά. Τα φίλτρα είναι τα νεφρά του κινητήρα. Φροντίζουν να λειτουργεί ο κινητήρας σωστά, οικονομικά και με λιγότερες δυνατόν φθορές. Θεωρούμε ότι ο ρόλος τους δεν είναι πολύ σημαντικός αλλά αυτή είναι μια λάθος άποψη. Τα φίλτρα διασφαλίζουν την μακροζωία του κινητήρα μας.

Συνεπώς η επιλογή ενός φίλτρου κατασκευασμένο από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο, εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων καθώς και ότι οι απόδοση των φίλτρων θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη των γνησίων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα φίλτρο είναι σχεδιασμένο να συγκρατεί κάποια γραμμάρια βρωμιάς και πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τον κατασκευαστή του οχήματος.

Ιδανικά θα θέλαμε ένα φίλτρο να έχει πολύ υψηλή απόδοση (efficiency), με πολύ μικρές οπές (micron rating), πολύ μεγάλη κατακράτηση βρωμιάς (dirt holding capacity), να μην αντικαθίσταται ποτέ και να κοστίζει σχεδόν τίποτα. Αυτές οι έννοιες είναι δυστυχώς αντικρουόμενες και δεν έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.

Τί σημαίνει ο κάθε όρος και πως επηρεάζει την απόδοση του φίλτρου?Συνοπτικά έχουμε τους εξής όρους:

Απόδοση (Efficiency)

Η απόδοση ενός φίλτρου είναι διαφορετική για κάθε διαφορετικό μέγεθος σωματιδίου και αλλάζει με την χρήση. Συνήθως στην αρχή και όταν το φίλτρο είναι ακόμα καινούργιο τότε είναι χαμηλή και όσο “φορτώνεται” με βρωμιά, τότε η απόδοση βελτιώνεται.

Ελάχιστη οπή (micron rating)

Είναι λανθασμένα ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος όρος για να περιγράφει η απόδοση ενός φίλτρου. Το micron rating είναι μια ένδειξη για το μέγεθος (μέσος όρος μεγέθους ή το ελάχιστο άνοιγμα των οπών – ανάλογα τον τρόπο μέτρησης) των οπών. Ένα φίλτρο ποτέ δεν έχει μόνο ένα μέγεθος οπών και συνεπώς δεν έχει την ίδια ικανότητα κατακράτησης διαφορετικού μεγέθους σωματιδίων.

Ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς (dirt holding capacity)

Ο βαθμός αυτός επηρεάζεται από το μέγεθος του φίλτρου καθώς και από τον τρόπο κατασκευής αλλά και από την πυκνότητα των σωματιδίων.

Επιφάνεια φιλτραρίσματος (Filtering surface)

Η επιφάνεια φιλτραρίσματος είναι η διαθέσιμη επιφάνεια (σε τετραγωνικά μέτρα ή εκατοστά) η οποία χρησιμοποιείται για την φίλτρανση. Αυτή η επιφάνεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις διαστάσεις το φίλτρου αλλά και με το βάθος και τον αριθμών των πτυχώσεων. Η απόδοση (efficiency) δεν επηρεάζεται καθόλου μιας και είναι μια ποιοτική μέτρηση αλλά τη επιφάνεια φιλτραρίσματος επηρεάζει άμεσα την ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς.

Διαπερατότητα (permeability)

Η διαπερατότητα είναι ο βαθμός ευκολίας με την οποία θα περάσει δια μέσου του φίλτρου ένα υγρό υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η διαπερατότητα χρησιμοποιείται κυριώς σε φίλτρα αέρος μιας και δεν χρησιμοποιείται η απόδοση (efficiency).