Σακόφιλτρα

Οι κονιοσυλλέκτες είναι βιομηχανικοί συλλέκτες σκόνης που χρησιμοποιούν από 6 έως 900 σακόφιλτρα από κετσέ για να φιλτράρουν τον σκονισμένο αέρα που παράγεται από διάφορες εφαρμογές κατασκευής και επεξεργασίας. Στους περισσότερους κονιοσυλλέκτες, ένας μεγάλος ανεμιστήρας τραβάει σκονισμένο αέρα στον συλλέκτη, όπου η σκόνη συγκεντρώνεται στο εξωτερικό των σακόφιλτρων και στη συνέχεια ο καθαρός αέρας εξέρχεται από τον συλλέκτη.

Η τοποθέτηση ενός κονιοσυλλέκτη είναι επιβεβλημένη σε βιομηχανίες στις οποίες παράγεται αέρας με βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σωματίδια είναι πολύ μικρούς μεγέθους ή ινώδη ή και ακόμα δηλητηριώδη. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, καθιστούν τον εισπνεόμενο αέρα εξαιρετικά επιβλαβή για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον.

Συνεπώς οι κονιοσυλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν στις παρακάτω βιομηχανίες:

 • Μεταποίηση
 • Μεταλλουργία & Επεξεργασία Μετάλλων
 • Εξόρυξη και λατόμευση
 • Επεξεργασία ξύλου, χαρτιού και πολτού
 • Φαρμακευτικά
 • Ανακύκλωση υλικών
 • Τρόφιμα και ποτά

Ανάλογα την εφαρμογή, υπάρχουν 2 βασικές επιλογές στην μορφή του σακόφιλτρου.

 • Σακόφιλτρα υφάσματος
  Αυτή είναι η κλασσική μορφή του σακόφιλτρου και μοιάζει με ένα αρκετά μακρύ μανίκι. Οι διαστάσεις και το ύφασμα διαφέρουν ανάλογα τον τύπο του κονιοσυλλέκτη και την εφαρμογή. Το μέγεθος και οι ιδιότητες των υφασμάτων είναι πρωταρχικής σημασίας, δεδομένου ότι ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα θα έχει την αποτελεσματικότητα και την απόδοση που απαιτείται αλλά ταυτόχρονα θα έχει το ελάχιστο κόστος λειτουργείας.
 • Σακόφιλτρα πλισαρισμένου χαρτιού
  Τα σακόφιλτρα πλισαρισμένου χαρτιού σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστούν τα υφασμάτινα σακόφιλτρα. Οι ιδιότητες των χαρτιών φίλτρανσης είναι ανώτερες των αντίστοιχων υφασμάτων και προσφέρουν αυξημένη απόδοση, διάρκεια ζωής και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη.

Υλικά φίλτρανσης για Σακόφιλτρα πλισαρισμένου χαρτιού

Σειρά ST (STANDARD)

Χαρτί Πολυεστέρα (100% Polyester)

Ειδικό βάρος περίπου στα 260 g/m², πάχος περίπου 0,5mm, αντοχή σε διάτρηση και χημικά. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 120° C.

Χαρτί Πολυεστέρα με επίστρωση PTFE (100% Polyester + PTFE lamination)

Ειδικό βάρος περίπου στα 260 g/m², πάχος περίπου 0,58mm, μέτρια αντοχή σε αλκαλικά και όξινα περιβάλλοντα. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 120° C.

Χαρτί Πολυεστέρα με επεξεργασία NANO (100% Polyester + NANO treatment ):

Ειδικό βάρος περίπου στα 170 g/m², πάχος περίπου 0,47mm, πολύ καλή αντοχή σε αλκαλικά και όξινα περιβάλλοντα με αυξημένη απόδοση και διάρκεια χρήσης. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 135° C.

Σειρά SP(SPECIAL)

Χαρτί Πολυεστέρα Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment )

Ειδικό βάρος περίπου στα 180 g/m², πάχος περίπου 0,5mm, μέτρια αντοχή σε αλκαλικά και όξινα περιβάλλοντα. Με αντιστατική επεξεργασία για εφαρμογές με υψηλή στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 120° C.

Χαρτί Πολυεστέρα με επεξεργασία υγροαπώθησης + Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment ):

Ειδικό βάρος περίπου στα 260 g/m², πάχος περίπου 0,52mm, μέτρια αντοχή σε αλκαλικά και όξινα περιβάλλοντα. Επίσης είναι και υδρόφοβο και αντιστατικό, ιδανικό για σε εφαρμογές με αυξημένη υγρασία. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 120° C.

Χαρτί Πολυεστέρα Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment )

Ειδικό βάρος περίπου στα 180 g/m², πάχος περίπου 0,5mm, μέτρια αντοχή σε αλκαλικά και όξινα περιβάλλοντα. Με αντιστατική επεξεργασία για εφαρμογές με υψηλή στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 120° C.

Χαρτί Πολυεστέρα με επεξεργασία υγροαπώθησης + Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment )

Ειδικό βάρος περίπου στα 260 g/m², πάχος περίπου 0,52mm, μέτρια αντοχή σε αλκαλικά και όξινα περιβάλλοντα. Επίσης είναι και υδρόφοβο και αντιστατικό, ιδανικό για σε εφαρμογές με αυξημένη υγρασία. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές έως 120° C.