Φίλτρα Αεροσυμπιεστών

Τα πνευματικά συστήματα έχουν περίοπτη θέση στην βιομηχανική παραγωγή. Η μεγάλη προσαρμοστικότητα τους και το σχετικά χαμηλό κόστος συντήρησης τα καθιστούν την τελεία επιλογή.

Η σημασία της διατήρησης ενός καθαρού συστήματος διανομής συμπιεσμένου αέρα και ενός συμπιεστή είναι πολύ μεγάλη. Το σύστημα διανομής συμπιεσμένου αέρα αποτελείται από την εισαγωγή αέρα, το σύστημα λίπανσης, το διαχωριστή αέρος/λαδιού και τις γραμμές μεταφοράς. Συνεπώς η καθαρότητά του επηρεάζει τα πάντα, από την πίεση του αέρα και την απόδοση έως την ενεργειακή απόδοση και τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

Οι προσαρμοσμένες λύσεις φιλτραρίσματος οι οποίες βοηθούν στο να επιτευχθεί η  μέγιστη απόδοση καθώς και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ενός αεροσυμπιεστή αποτελούνται από μια σειρά εξειδικευμένων φίλτρων. Τα φίλτρα αυτά συνδυάζουν χαμηλή αντίσταση στην ροή του αέρα και μεγάλη απόδοση αφαιρώντας μικροσκοπικά σωματίδια αλλά και υψηλό βαθμό διαχωρισμό αέρα/υγρών.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα προϊόντων και λύσεων για κάθε εφαρμογή είτε σταθερή είτε φορητή.

- Τα φίλτρα εισαγωγής αέρα είναι η πρώτη γραμμή για να διατηρηθεί το σύστημα καθαρό. Το φίλτρο εμποδίζει την σκόνη και άλλα στερεά σωματίδια να εισέλθουν στον συμπιεστή. Έτσι μειώνονται οι φθορές στα κινούμενα εξαρτήματα καθώς και παρατείνεται η ζωή του φίλτρου ελαίου και του διαχωριστή αέρος/ελαίου όπως επίσης διασφαλίζει ότι καθαρός αέρος θα καταλήξει στα εργαλεία και στο υπόλοιπο δίκτυο διανομής.

- Κάθε μικρό σωματίδιο βρωμιάς ή/και σκόνης θα αναμιχθεί με το λιπαντικό λάδι. Το φίλτρο ελαίου κατακρατεί σωματίδια και λοιπές επικαθίσεις . Το καθαρό λιπαντικό λάδι είναι απαραίτητο για την διατήρηση της απόδοσης του αεροσυμπιεστή και την σωστή συντήρησή του.

- Πριν ο συμπιεσμένος αέρας απελευθερωθεί στο σύστημα διανομής περνάει από τον διαχωριστή αέρος/λαδιού ώστε να αφαιρέσει τυχόν αιωρήματα λαδιού. Ο διαχωριστής αέρος/λαδιού αποτελείται από πολλά και διαφορετικά είδη μέσων φίλτρανσης με κύριο σκοπό την συμπίεση και την συμπύκνωση των σταγονιδίων λαδιού με την μικρότερη δυνατή αντίσταση στον αέρα.

Φιλτρα αεροσυμπιεστων - σελιδα 20