Βιομηχανίες που εξυπηρετούμε

Κατασκευαστικές

Εφαρμογές:

 • Φορτωτές
 • Εκσκαφείς
 • Μπουλντόζες
 • Οδοστρωτήρες
 • Τηλεσκοπικοί φορτωτές
 • Εργοταξιακά φορτηγά
 • Φορτηγά

Ενέργεια

Εφαρμογές:

 • Σεισμικός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός σήραγγας
 • Εξοπλισμός υδραυλικής ρωγμάτωσης
 • Αποθήκες καυσίμων και ελαίων λίπανσης
 • Γεννήτριες
 • Ανεμογεννήτριες
 • Οχήματα Μεταφοράς
 • Εταιρικά Οχήματα

Γεωργία

Εφαρμογές:

 • Τρακτέρ
 • Κομπίνες
 • Θεριζοαλωνιστικές
 • Φορτωτές
 • Χλοοκοπτικές
 • Ψεκαστικές

Χειρισμός Υλικών

Εφαρμογές:

 • Μπούμες
 • Πλατφόρμες εργασίας
 • Αναβατόρια
 • Γερανοί
 • Περονοφόρα
 • Τηλεσκοπικοί φορτωτές

Εξόρυξη

Εφαρμογές:

 • Φορτωτές
 • Εκσκαφείς
 • Μπουλντόζες
 • Τηλεσκοπικοί φορτωτές
 • Εργοταξιακά φορτηγά
 • Φορτηγά
 • Αρθρωτά φορτηγά

Μεταφορές

Εφαρμογές:

 • Πούλμαν & Λεωφορεία
 • Σχολικά
 • Ελαφρά φορτηγά
 • Μεσαία φορτηγά
 • Βαρέα φορτηγά

Ναυτιλία

Εφαρμογές:

 • Μηχανές (Κ.Μ., Aux, Γεννήτριες)
 • Τραβέρσες
 • Κομπρεσέρ
 • Γερανοί
 • Βίντσια
 • Μετάδοσης

Μεταποίηση

Εφαρμογές:

 • Μηχανές (Έλαιο λίπανσης, καύσιμο, αντιψυκτικό υγρό, εισαγωγή αέρος)
 • Υδραυλικά συστήματα
 • Κομπρεσέρ