Φίλτρα υδραυλικών συστημάτων

Τα υδραυλικά συστήματα είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος πολλαπλασιασμού της ισχύος. Τα τελευταία χρόνια εκτός από την τοποθέτησή τους και την πολυμορφία του, χαρακτηρίζονται και από την μεγάλη ισχύ και την ακρίβεια χειρισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά εξαρτημάτων όπως τα μοτέρ, οι αντλίες, οι πολλές και διαφορετικού τύπου βαλβίδες, όπως ακόμα και τα φίλτρα.

Τα εξαρτήματα αυτά βρίσκονται συνεχώς σε ένα δυναμικό και γρήγορα εναλλασσόμενο περιβάλλον πίεσης και θερμοκρασίας και πολλές φορές λειτουργούν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή σχετική υγρασία κτλ.).

Ως συνέπεια όλων αυτών, οι μολυσματικοί παράγοντες μπορεί να είναι τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί και επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους το υδραυλικό λάδι. Συνεπώς ένα σωστά σχεδιασμένο κύκλωμα πρέπει να μπορεί να ελέγχει την επιμόλυνση. Συχνά το φίλτρο υδραυλικού λαδιού παραβλέπεται και υποτιμάται ως ένα βασικό και σημαντικό στοιχείου του συστήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το φίλτρο να μην μπορεί να αποδώσει λόγω της λάθους επιλογής του μεγέθους, των τεχνικών χαρακτηριστικών ή και ακόμα της αποτελεσματικότητας.

Ένας σωστά ολοκληρωμένος σχεδιασμός από την μια βοηθά να απομακρύνει τα σωματίδια τα οποία δημιουργούνται κατά την λειτουργία του συστήματος αλλά από την άλλη πρέπει να αποτρέπει την εισαγωγή βρωμιάς και υγρασίας στο κύκλωμα. Όσο εισέρχονται σωματίδια και υγρασία σε ποσότητες οι οποίες τα υφιστάμενα φίλτρα αδυνατούν να αφαιρέσουν, το κύκλωμα θα παραμένει πάντα βρώμικο.

Συνεπώς για να συντηρηθεί και να προστατευτεί το κύκλωμα καθαρό θα πρέπει να τοποθετήσουμε φίλτρα τουλάχιστον ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά ταυτόχρονα να επισκευαστούν  και να διορθωθούν τα τυχόν προβληματικά σημεία. Επιπλέον θα πρόσφερε μεγάλη βοήθεια η χρήση επιπλέον φίλτρων όπως φίλτρα αναθυμιάσεων, επιστροφής για την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς σωματιδίων. Σαν μια τελευταία λύση θα μπορούσε να δώσει η χρήση ενός φορητού συστήματος φίλτρανσης (kidney loop filtration) με ακόμα μεγαλύτερης απόδοσης και ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς σε τακτικά διαστήματα.

Μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση καθώς και η  λεπτομερής αξιολόγηση ενός υδραυλικού κυκλώματος είναι η βάση μιας στοχευμένης και τεχνικά σωστήςς πρότασης για την βελτίωση, μακροζωία και ελαχιστοποίηση των φθορών και των επισκευών. Διαθέτουμε μια όχι μόνο μια εκτεταμένη γκάμα έτοιμων προϊόντων σε φίλτρα υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης αλλά ακόμα φίλτρα επιστροφής, αναρροφήσεως, αναθυμιάσεων αλλά και μία σειρά άλλων βοηθητικών και συμπληρωματικών προϊόντων όπως μανόμετρα, σημεία δειγματοληψίας, σωληνάκια, βαλβίδες και διακόπτες.

Φιλτρα υδραυλικων συστηματων - σελιδα 21