Φίλτρα χύδην καυσίμων

Τα καύσιμα κατά αναχώρηση από τον χώρο του διυλιστηρίου θεωρούνται πως είναι καθαρά. Κατά την μεταφορά, μετάγγιση σε μια δεξαμενή αποθήκευσης και σε κάθε μετέπειτα μεταφορά και αποθήκευση θα αναμιχθούν με άλλα καύσιμα και μαζέψουν σωματίδια και βρωμιές. Προσθέτοντας και τυχόν λάθη, παραλείψεις ή απλά κακές πρακτικές (παλιές ή/και ακατάλληλες δεξαμενές αποθήκευσης, κατώτερης ποιότητας φίλτρανση), εύκολα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα καύσιμα, κάθε άλλο παρά καθαρά είναι όταν έχουν φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

Ενδεικτικά σε μία και μόνο παρτίδα των 35.000 λίτρων καυσίμου μπορεί να περιέχει πάνω από 700 γραμμάρια βρωμιάς και σωματιδίων και αυτό πριν ακόμα αναμιχθεί με την ήδη υπάρχουσα βρωμιά (sludge) η οποία υφίσταται στην δεξαμενή.

Οι σύγχρονοι κινητήρες για να επιτύχουν και να πληρούν τις πολύ αυστηρές εκπομπές ρύπων, χρειάστηκε να εξοπλιστούν με εξαρτήματα πολύ μεγάλης ακρίβειας αλλά και να δουλεύουν σε πολύ υψηλές πιέσεις καυσίμου (2.000-3.100 bar). Τα καύσιμα λοιπόν ενώ έχουν βελτιωθεί αντίστοιχα σε μεγάλο βαθμό σε χημική σύσταση και έχουν γίνει πολύ πιο αποδοτικά, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση στον τρόπο μεταφοράς και αποθήκευσης.

Κατά συνέπεια όταν τα καύσιμα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή σίγουρα δεν είναι καθαρά. Ο οπτικός έλεγχος είναι ανεπαρκής εφόσον το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει κάτω από τα 40 micron. Επιπλέον, τα επικίνδυνα και πολύ βλαβερά για το σύστημα διαχείρισης καυσίμου του κινητήρα είναι στην τάξη των 3-6 micron.

Τα φίλτρα τα οποία είναι τοποθετημένα στο όχημα, έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσουν μια τελική γραμμή φίλτρανσης σε σχετικά καθαρά καύσιμα. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να σταματάνε αυτό το είδος βρωμιάς και νερού και σε αυτές τις ποσότητες. Στην περίπτωση που γίνει χρήση επιβαρυμένου καυσίμου τότε το φίλτρο θα μπουκώσει αμέσως από τα μεγαλύτερα σωματίδια. Τα μικρότερα σωματίδια θα μπορέσουν να περάσουν προκαλώντας φθορά ή και ακόμα ζημιά στους εγχυτήρες  καυσίμου ή και σε άλλα εξαρτήματα. Από τη στιγμή την οποία έχει προκληθεί ζημιά τότε πρέπει να γίνει επισκευή και αυτό συνεπάγεται αυξημένα κόστη επισκευής, εκτεταμένες παύσεις λειτουργίας και περισσότερα πεταμένα χρήματα από την τσέπη σας.

Η Λύση

Η λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι η πρόληψη. Κάνοντας μια σωστή μελέτη και εγκατάσταση ενός πολύ αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος φίλτρανσης, εμποδίζεται η βρωμιά και τα σωματίδια να φτάσουν τα ευαίσθητα εξαρτήματα του κινητήρα, μιας και έχουν αφαιρεθεί πολύ πιο νωρίς.

interfilter_filtra_chidin_kafsimon
Φίλτρανση εισόδου

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την τοποθέτηση φίλτρων στην είσοδο της κεντρικής παροχής της δεξαμενής καυσίμων. Σε αυτό σημείο, η ροή είναι σταθερή με ελάχιστες διακοπές και δονήσεις. Αυτό το σενάριο έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση φίλτρανσης και μειώνει τον κίνδυνο μεταφοράς σωματιδίων στην δεξαμενή αποθήκευσης. Σχεδιασμένο για υψηλές ροής και ελάχιστη πτώση πίεσης, τα υπερύψηλής απόδοσης φίλτρα αποτελούν μια ισχυρή γραμμή άμυνας στην εξασφάλιση και βελτιωμένη καθαρότητα των υγρών.

Φίλτρο Αναθυμιάσεων

Είναι πολύ πιθανό ότι η δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου / λαδιού σας έχει  ένα σωλήνα εξαερισμού σε σχήμα U στο πάνω μέρος της. Αυτό που χρειάζεται  τα τοποθετηθεί στην δεξαμενή αποθήκευσης είναι ένα Smart Tank Breather. Το Smart Tank Breather είναι κατασκευασμένο με τεχνολογίαT.R.A.P. (Thermally Reactive Advanced Protection) η οποία επιτρέπει την αφαίρεση της υγρασίας και σκόνης, ενώ βοηθά στην αναγέννηση του φίλτρου. Η διπλή λειτουργία του είναι να αιχμαλωτίσει την υγρασία στη φάση εισπνοής και εξαερώσει στην φάση της εκπνοής έτσι ώστε η μόλυνση του νερού να αποφεύγεται συνεχώς.

Φίλτρανση εξόδου

Από την στιγμή την οποία θα σταματήσει η εισροή ακαθαρσιών και βρωμιάς στην δεξαμενή και προστατέψουμε το καθαρό καύσιμο ή λιπαντικό λάδι με τον Smart Tank Breather, οι μολυσματικές ουσίες θα σταματήσουν να βγαίνουν. Με την πάροδο του χρόνου, τα φίλτρα της εξόδου σπάνια θα χρειάζονται σέρβις και το φιλτράρισμα στην εισαγωγή θα είναι το κύριο στοιχείο προστασίας της δεξαμενής. Ωστόσο, το φιλτράρισμα της εξόδου εξακολουθεί να συνιστάται ιδιαίτερα για να διατηρείται το ίδιο επίπεδο καθαρότητας το οποίο  επιτυγχάνεται κατά το αρχικό φιλτράρισμα στην είσοδο. Επιπλέον αυτό είναι το τελευταίο και πιο κρίσιμο σημείο για να αιχμαλωτίσει μικροσκοπικά σωματίδια βρωμιάς και νερό πριν φτάσουν στα ακριβά και ευαίσθητα μηχανικά εξαρτήματα του συστήματος έγχυσης καυσίμου. Τέλος, το τελευταίο αυτό στάδιο θα σταματήσει την ήδη υφιστάμενη βρωμιά η οποία έχει ιζηματοποιηθεί (sludge).

Μικροσκοπική Παρατήτηση Ακαθαρσιών

Υπάρχουν πολλών ειδών σωματίδια, ακαθαρσίες και μολυσματικοί παράγοντες οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές φθορές ή και ακόμα μια καταστροφική βλάβη στα σύστημα διανομής καυσίμου ή στο υδραυλικό κύκλωμα. Άλγη, βακτήρια, μύκητες, νερό, αιωρούμενα μικροσκοπικά σωματίδια, πρόσθετα και βελτιωτικά, παραφίνες είναι κάποια από τους κύριους μολυσματικούς παράγοντες. Παρακάτω βρίσκονται κάποια παραδείγματα και πώς εμφανίζονται κάτω από το μικροσκόπιο. Τα μεγέθη ποικίλλουν από 4 – 120 micron.

Τυπική όψη

Έτσι δείχνει ένα επίθεμα δείγματος καυσίμου κάτω από το μικροσκόπιο. Μια προσεκτική ανάλυση θα αποκάλυπτε ένα σύνολο διαφορετικών τύπων μικροσκοπικών σωματιδίων όπως πυρίτιο, μεταλλικά θραύσματα και ασφαλτίνες.

Σκουριές

Η παρουσία νερού στο δίκτυο διανομής επιταχύνει την οξείδωση και την χημική διάσπαση των μεταλλικών μερών όπως σωληνώσεις, βαλβίδες, αντλίες μεταφοράς κτλ. και θεωρείται πολύ επικίνδυνο. Η παρουσία σκουριάς επιβεβαιώνει την ύπαρξη νερού. Τα σωματίδια έχουν μέγεθος μεταξύ 10-120 micron.

Ίνες

Εισάγονται στην δεξαμενή από λάθος τεχνικές καθαρισμού (πανιά, στουπιά) και έχουν σαν αποτέλεσμα την γρήγορη φθορά των κινούμενων μερών αλλά και τον μπλοκάρισμα των φίλτρων καυσίμου.

Ασφαλτίνες

Ανεπιθύμητο υπο-προϊόν της διαδικασίας παραγωγής πετρελαίου. Επηρεάζει την ποιότητα του πετρελαίου και υπολογίζεται να είναι μεγέθους μεταξύ 1-4 micron. Σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν ατελή καύση καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας στον θάλαμο καύσης

Μεταλλικά θραύσματα

Συνήθως προέρχονται από τη φθορά μεταλλικών κινούμενων μερών όπως αντλίες και βαλβίδες. Αυτά τα σωματίδια είναι τραχιά και επιδρούν σαν μικροσκοπικά τριβεία προκαλώντας την μεγάλη και πολύ γρήγορη φθορά των εξαρτημάτων καθώς και την καταστροφή των εγχυτήρων(μπεκ) καυσίμου.

Σωματίδια πυριτίου και σκόνης

Αυτού του είδους τα σωματίδια είναι συνήθως αερομεταφερόμενα και εισέρχονται στις δεξαμενές από τις ανοιχτές οπές, θυρίδες αλλά και από σωληνώσεις χωρίς προστασία. Τα μεγέθη ποικίλλουν από 4-40 micron και είναι εξαιρετικά τραχιά και προκαλούν εύκολα φθορές

Πλεονεκτήματα

Τα οφέλη της καύσης υψηλής καθαρότητας καυσίμου είναι πολλαπλά και σημαντικά.

  • Μείωση των ρύπων λόγω πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας του παλμού της έγχυσης καυσίμου
  • Μειωμένα κόστη επισκευών και ανταλλακτικών
  • Μηδενισμός των “ξαφνικών” και αναπάντεχων βλαβών
  • Μειωμένα λειτουργικά έξοδα
  • Μειωμένο κόστος του νεκρού χρόνου ή χρόνου ολοκλήρωσης της επισκευής
  • Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου (σε κινητήρες EURO 5 και άνω είναι πιο εμφανής)
  • Αύξηση του ορίου ζωής των εγχυτήρων (μπεκ) καυσίμου και της αντλίας καυσίμου