Τεχνικές έρευνες, μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχετικά με προβλήματα φίλτρανσης

Συχνά πολλές εταιρείες με κάθε είδους μηχανολογικό εξοπλισμό συναντούν προβλήματα υπερβολικής ή συχνής ή και ακόμα μην αναμενόμενης φθοράς των μηχανημάτων ή/και των οχημάτων. Αρκετές φορές τα προβλήματα αυτά συσχετίζονται με ανεπαρκή ή ελλιπή φίλτρανση, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης της αρχικής αιτίας.

Η αναγνώριση, αντιμετώπιση και ο επανέλεγχος είναι σημαντικά να γίνονται από εξειδικευμένο, έμπειρο και με μεγάλη γνώση των συστημάτων και των λύσεων. Η νέα υπηρεσία την οποία προσφέρουμε, θα βοηθήσει όλους όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα, οδηγώντας σε μείωση του κόστους συντήρησης, αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένα κόστη ανταλλακτικών και επισκευών.

Κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης των επιπέδων καθαρότητας υγρών, έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε ποσοτικά και ποιοτικά τα επιβλαβή και επικίνδυνα σωματίδια τα οποία υφίστανται στο υγρό (καύσιμο, λιπαντικό έλαιο, υδραυλικό λάδι). Επιπλέον και με το φωτογραφικό υλικό το οποίο λαμβάνουμε από μικροσκόπιο, μπορούμε να  εντοπίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια την πρωταρχική αιτία, δίνοντας ταυτόχρονα και την κατάλληλη πρόταση για την αντιμετώπισή της. Τα αποτελέσματα επαναξιολογούνται για να καθοριστεί αν αντιμετωπίστηκε σωστά.

Τεχνικες ερευνες, μελετες και υπηρεσιες - σελιδα 23