Βιομηχανικά Φίλτρα - Κονιοσυλλέκτες

Οι συλλέκτες σκόνης (dust collectors)  είναι διατάξεις φίλτρων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό και την συγκράτηση αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης από τον αέρα. Ο αέρας μπορεί να εξαερίζεται στον περιβάλλον ή να επανακυκλοφορεί στον  κλειστό χώρο εργασίας. Συνεπώς τα φίλτρα σαν πρωταρχικό σκοπό έχουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, μειώνοντας τους ρύπους και τις βλαβερές οσίες. Τα κατά περίπτωση η σκόνη η οποία έχει συγκρατηθεί μπορεί να συλλεχθεί με ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα ανάκτησης κόνεως και να επαναχρησιμοποιηθεί. Τέτοιες διατάξεις έχουν εφαρμογή κατά κύριο λόγο στα συστήματα ηλεκτροστατικής βαφής και αμμοβολής.

Οι βασικές κατηγορίες είναι των κονιοσυλλεκτών είναι με βάση την εφαρμογή και έπειτα κατά το μέσο φίλτρανσης.
Συνεπώς οι κύριες κατηγορίες είναι οι εξής:
- Σακόφιλτρα υφάσματος + Σακόφιλτρα πλισαρισμένου χαρτιού (αντικατάσταση κλασσικών σακόφιλτρων)
- Κυλινδρικά φίλτρα βιομηχανικού αέρα

Τα μέσα φίλτρανσης είναι περιληπτικά τα εξής:

Υφάσματα
 • Κετσές Πολυεστέρα (Polyester Felt):
 • Κετσές Πολυπροπυλενίου (Polypropylene Felt
 • Κετσές Πολυεστέρα (Polyester Felt)
 • Κετσές Πολυεστέρα με επεξεργασία υγροαπώθησης(Polyester Felt with oleophobic treatment
 • Κετσές Πολυεστέρα Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment
 • Κετσές Πολυεστέρα με επεξεργασία υγροαπώθησης + Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment Σειρά SP (Special)
 • Κετσές Πολυεστέρα με επίστρωση PTFE (Polyester Felt + PTFE lamination
 • Κετσές Αραμιδίου (Aramid - NOMEX Felt)
 • Κετσές Πολυαμιδίου (Polyamid Felt)
Χαρτιά
 • Χαρτί Πολυεστέρα (100% Polyester
 • Χαρτί Πολυεστέρα με επίστρωση PTFE (100% Polyester + PTFE lamination)
 • Χαρτί Πολυεστέρα με επεξεργασία NANO (100% Polyester + NANO treatment)
 • Χαρτί Πολυεστέρα Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment)
 • Χαρτί Πολυεστέρα με επεξεργασία υγροαπώθησης + Αντιστατικό (Antistatic Polyester Felt with oleophobic treatment)
 • Χαρτί Ημιπολυεστερικό (80/20 Cellulose/Polyester Blend)
 • Χαρτί Πολυεστερικό (100% Polyester):
 •  Χαρτί Ημιπολυεστερικό ΝΑΝΟ (80/20 Cellulose/Polyester Blend with NANO treatment)
 • Χαρτί Πολυεστερικό ΝΑΝΟ (100% Polyester with NANO treatment)
 •  Χαρτί Πολυεστερικό Αντιστατικό (100% Polyester with Aluminum lamination)
 • Χαρτί Πολυεστερικό επεξεργασία υγροαπώθησης + Αντιστατικό (100% Polyester with Aluminum lamination and oleophobic treatment)