Υπηρεσίες ενοικίασης
εξοπλισμού φίλτρανσης

Μια νέα υπηρεσία την οποία προσφέρουμε είναι η ενοικίαση εξοπλισμού καθαρισμού. Μπορείτε να ενοικιάσετε εξειδικευμένο εξοπλισμό για να καθαρίσετε τα καύσιμα, υδραυλικά λάδια ή τα λιπαντικά λάδια τα οποία έχουν βρωμιστεί.

Επίσης η νέα αυτή υπηρεσία σας δίνει την δυνατότητα να εντάξετε στην προληπτική συντήρηση του στόλου σας ένα όπλο σε τακτική βάση. Ανάλογα την προστασία την οποία χρειάζεται να έχουν τα οχήματα και τα μηχανήματα σας δίνουμε την δυνατότητα με μηνιαία συμβόλαιο να αναλαμβάνομε και να εκτελούμε αυτές τις εργασίες.

Τον καθαρισμό αναλαμβάνει εκπαιδευμένο προσωπικό και σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν στερεοσκοπική ανάλυση πριν και μετά τον καθαρισμό.

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού φίλτρανσης - σελιδα 25