Μας ρωτούν συχνά οι πελάτες που ανησυχούν για την καθαριότητα των καυσίμων τους «πόσα μικρά είναι το φίλτρο που χρησιμοποιώ» και «έχετε ένα φίλτρο με λιγότερα μικρά που μπορώ να χρησιμοποιήσω»;

Η αναγραφόμενη τιμή σε μικρά, (ή το μέγεθος σωματιδίων που αιχμαλωτίζει ένα φίλτρο), δεν μας δίνει μια πλήρη εικόνα της απόδοσης του φίλτρου, εκτός εάν είναι επίσης γνωστή η αποτελεσματικότητα στην οποία μετράται. Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου υγρού σε ένα δεδομένο μέγεθος σωματιδίων περιγράφεται συχνά είτε ως λόγος βήτα (ß) είτε ως ποσοστό (%).

Τι είναι το μικρό?

Ένα μικρό είναι μια μονάδα μέτρησης στο μετρικό σύστημα ίσο με το 1 εκατοστό του μέτρου σε μήκος (περίπου 39 εκατομμύρια εκατοστά της ίντσας). Η μέση διατομή μιας ανθρώπινης τρίχας είναι 50 μικρά. Το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει τίποτα μικρότερο από 40 μικρά σε μέγεθος.

Οι αξιολογήσεις μικρού φίλτρου βασίζονται συχνά σε μία από αυτές τις μεθόδους, αλλά με πολλές πιθανές παραλλαγές:
A. Ονομαστική βαθμολογία μικρομέτρου (NMR) Το NMR σημαίνει συνήθως ότι το φίλτρο μπορεί να αιχμαλωτίσει ένα δεδομένο ποσοστό σωματιδίων του δηλωμένου μεγέθους. Για παράδειγμα, ένα φίλτρο μπορεί να λέγεται ότι έχει ονομαστική απόδοση 90% στα 10 μικρά.

Β. Απόλυτη βαθμολογία μικρομέτρου (AMR) Το AMR είναι μια τέστ ενός περάσματος (single pass) και υλοποιείται με ενός υγρού το οποίο περιέχει γυάλινων σφαιριδίων μέσω ενός επίπεδου φύλλου υλικού φίλτρου. Τα τυχόν γυάλινα σωματίδια που διέρχονται και μετριούνται από μια ειδική συσκευή.

Γ. Πολλαπλή βαθμολογία Beta (MPBR) Το MPBR έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς κατασκευαστές μηχανημάτων, καθώς και από κατασκευαστές φίλτρων (αλλά τα αποτελέσματα δεν δημοσιοποιούνται πάντα και με τον ίδιο τρόπο από τους περισσότερους κατασκευαστές φίλτρων), ειδικά για φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ισχύος · υδραυλικά, χειριστήρια, κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικό τιμόνι και ούτω καθεξής.

Τι είναι η αναλογία Beta;

Η αναλογία βήτα (συμβολίζεται με ß) είναι ένας τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας του φιλτραρίσματος ενός συγκεκριμένου φίλτρου υγρού χρησιμοποιώντας βασικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον έλεγχο πολλαπλών τεστ.

Σε μια δοκιμή πολλαπλών τεστ (multi pass test), το υγρό εγχέεται συνεχώς με μια ομοιόμορφη ποσότητα σωματιδίων (δηλ. σκόνη πιστοποιημένη από ISO) και στη συνέχεια αντλείται μέσω της μονάδας φίλτρου που δοκιμάζεται. Η αποτελεσματικότητα του φίλτρου καθορίζεται με παρακολούθηση των επιπέδων βρωμιάς του υγρού στην είσοδο και έξοδο του φίλτρου δοκιμής σε συγκεκριμένους χρόνους δειγματοληψίας. Ένας αυτόματος μετρητής σωματιδίων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του επιπέδου μόλυνσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναπτύσσεται ένας λόγος μέτρησης σωματιδίων στην είσοδο και έξοδο, γνωστός ως λόγος βήτα.

β ratio(x*) =

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναλογίας beta είναι:

*Όπου (x) είναι η αναφορά για συγκεκριμένο μέγεθος σωματιδίων

5000 φορές περισσότερα σωματίδια στην είσοδο από ότι στην έξοδο, τα οποία είναι τουλάχιστον 4 μικρά και άνω

Τι είναι η αποτελεσματικότητα;

Ο λόγος β (beta) χρησιμοποιείται συνήθως για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας του φιλτραρίσματος ενός φίλτρου και μπορεί να μετατραπεί σε ποσοστό σε ένα δεδομένο μέγεθος σωματιδίων.

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας είναι:

Ένα φίλτρο των “10 μικρών” έχει κάποια ικανότητα να συλλάβει σωματίδια τόσο μικρά όσο 10 μικρά. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει κανένας αποδεκτός τρόπος μέτρησης και περιγραφής του μεγέθους και της ποσότητας των ρύπων που μπορεί να συγκρατήσει ένα φίλτρο, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Για να είναι πραγματικά χρήσιμη η βαθμονόμηση του φίλτρου (δλδ το πόσα μικρά είναι), πρέπει να γνωρίζετε την απόδοση δηλαδή την δυνατότητα αφαίρεσης των ρύπων του συγκεκριμένου μεγέθους σωματιδίων. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των αξιολογήσεων μικρού, αλλά οι δύο πιο συνηθισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται είναι ονομαστικοί και απόλυτοι.

Τόσο η αναλογία Beta όσο και τα ποσοστά αποτελεσματικότητας συγκρίνουν την ποσότητα μόλυνσης πριν και μετά το φίλτρο. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τα ποσοστά αποδοτικότητας των Beta Ratio που χρησιμοποιούνται συνήθως. Γενικά δεν παρέχεται αποτελεσματικότητα για βαθμολογίες μικρών ή μεγέθη σωματιδίων μικρότερα από 3 μικρά.

Beta Ratio (β)
(για συγκεκριμένο μέγεθος σωματιδίων)

Απόδοση (Ποσοστιαία)
(για συγκεκριμένο μέγεθος σωματιδίων)

1,01

1%

1,1

9,10%

1,5

33,30%

2 (Nominal)

50,00%

5

80,00%

10

90,00%

20

95,00%

75 (Absolute)

98.70%

100

99,00%

200

99,50%

1000

99,90%

2000

99,95%

5000

99,98%

10000

99,99%

100000

99,999%

Συσχέτιση της βαθμονόμησης Micron και του λόγου β (beta).

Δύο φίλτρα τα οποία και τα δυο υπάρχει ο ισχυρισμός ότι αιχμαλωτίζουν σωματίδια του ίδιου μεγέθους ή έχουν την ίδια βαθμονόμηση μικρών μπορεί να παρέχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα απόδοσης.

Για παράδειγμα, όταν συγκρίνετε δύο φίλτρα που έχουν και τα δύο βαθμολογία σε 5 μικρά, εάν το φίλτρο Α έχει απόδοση 99%, θα απομακρύνει το 99% των σωματιδίων μεγέθους 5 μικρών ή/και μεγαλύτερου μεγέθους από το υγρό. Εάν το φίλτρο Β έχει απόδοση 50%, θα αφαιρέσει μόνο το 50%, ή το ήμισυ, των ιδίων σωματιδίων από το υγρό. Το φίλτρο B μπορεί να επιτρέψει έως και 50 φορές περισσότερη βρωμιά από το φίλτρο Α, το οποίο είναι ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο απόδοσης!

Τα υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης στο υγρό σας μπορεί να οδηγήσουν σε επιταχυνόμενη φθορά και, τελικά, στις πρόωρες αστοχίες των εξαρτημάτων.

Όταν λοιπόν αναφέρουμε μόνο τα μικρά ενός φίλτρου δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα χωρίς τον βαθμό απόδοσης. Όπως και από την άλλη η απόδοση δεν περιγράφει ένα φίλτρο χωρίς πόσα μικρά είναι.

Αφήστε μια απάντηση